Skadefotografering

Om du råkar ut för en olycka och får ett ärr har du i de flesta fall rätt till ersättning. Men först om det finns bilder på skadan eller ärret. Vi har lång erfarenhet av skadefotografering och tar bild på skadan/ärret och skickar in bilden till ditt försäkringsbolag som också betalar fotograferingen.

Hör dig till oss så berättar vi mer »