Reproduktion

Gamla bilder vill ofta släkten ta del av. Men hur gör man då när negativen försvunnit? Vi kan göra reproduktioner av dina gamla bilder!

En reproduktion innebär att vi fotograferar av bilden i fråga, och på så sätt får man ett nytt negativ.
I regel brukar ”repro” bara tillämpas på bilder större än 20x30cm. Mindre bilder reproduceras oftast med bild till bild. Givetvis kan vi även fotografera av mindre bilder om du så önskar.

Här ser ni ett exempel på reproduktion med retuschering: